Hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan

Vi är Polynova

Hållbarhet en självklarhet

Hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan genom medvetna val. Att erbjuda hållbara produkter är viktigt för oss. Vi strävar efter att uteslutande arbeta med varor som har en låg miljöbelastning. Detta innebär att huvuddelen av våra produkter är tillverkade av råvaran polyeten. Kortfattat så är polyeten ett helt organiskt material som är mycket energieffektivt att producera. En polyetenprodukt kan återvinnas många gånger innan den slutligen förbränns.

Men vårt hållbarhetsarbete handlar om så mycket mer än att erbjuda bra produkter. Vi har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en positiv utveckling genom att affärsverksamheten ska drivas framåt på ett sätt som upprätthåller våra värderingar, visar respekt för människor, samhälle, miljö och naturresurser. Två exempel på detta är att vårt etiska agerande grundas i UN Global Compacts 10 principer samt att vi arbetar för att få in fler certifierade leverantörer och att vi fortsatt arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetscertifieringarna ISO 14001 och 9001.

Målsättningen med vårt hållbarhetsarbete är att minska vår negativa påverkan och öka de positiva effekterna som Polynova har i samhället. Oavsett om det handlar om en lokal påverkan eller en global. Allt från kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners och leverantörer ska fatta beslut som bidrar till en hållbar utveckling. Våra satsningar gör det enklare för dig som kund att göra medvetna val och satsa på hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Vårt miljöarbete

Genom vårt miljöarbete så satsar vi på vår gemensamma framtid. En stor del av vårt sortiment tillverkas av råvaran polyeten. Polyeten är ett helt organiskt material som är mycket energieffektivt att producera. Tack vare plastens låga vikt minimeras även miljöbelastningen vid transport- och lagerhantering. En produkt av polyeten kan återvinnas många gånger om innan den slutligen förbränns i ett värmeverk. De enda biprodukterna vid förbränningen av polyetenplast är koldioxid och vatten.

I en bransch där ett miljöarbete kan ses som omöjligt har vi hittat många olika lösningar för att möta kundens krav, behov och förväntningar. De miljövänliga produktserier vi har tagit fram underlättar för våra kunder att göra ett bra val. Men vi nöjer oss inte där, enligt vår miljöpolicy vill vi genom kunskap, erfarenhet och rättvisa produkter generera största möjliga kundnytta med hänsyn till miljön och vår gemensamma omgivning.

Polynova är anslutna till Näringslivets Producentansvar. Alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023.  Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer,  för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns.

Framtidens produkter

Vi har skapat en serie produkter baserade på biologiskt nedbrytbar stärkelse som går under namnet PolyNATURE. Dessa står i stark kontrast till de produkter som är baserade på fossil råvara. Eftersom råvaran är av stärkelse är det möjligt att kompostera produkterna med minimal påverkan på miljö och djur- & växtriket.

Sedan har vi PolyBLUE, som trots sitt namn, är en av våra mest gröna serier. Dessa produkter är tillverkade av 100% återinsamlad och återvunnen LDPE märkt med ”Der Blaue Engel” – världens äldsta miljömärkning grundad i Tyskland 1978. Ett certifierat bättre miljöval, lämpligt för normalt avfall. Certifikatet intygar att råvarans ursprung är kontrollerat och spårbart samt att det uppfyller de höga krav som ställs på både råvara och färdig produkt.

Sist så har vi vår serie PolyGREEN. Dessa produkter baseras på en lösning där materialet polyeten framställs av förnyelsebara och helt fossilfria råvaror. Den huvudsakliga råvaran etanol framställs av odlade sockerrör som under sin odlingstid även bidrar till att ta upp koldioxid ur atmosfären. Produkter från vår serie PolyGREEN kan utan hinder tillföras återvinningscykeln och därmed bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Med våra produktserier PolyNATURE, PolyBLUE och PolyGREEN är det enkelt att ha en hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan

Hållbarhet

Vi satsar på hållbarhet för att du ska kunna göra detsamma.

Kvalité

Hos oss går hållbarhet och kvalité hand i hand där de båda är lika prioriterade.

Kunskap

Med över 40 år i branschen vet vi vad kunderna vill ha och hur vi ska bemöta dessa krav.

Ansvarsfullt

Från tillverkning till levererad vara, hela kedjan ska hanteras med största noggrannhet.

Enkelt

Vi strävar efter en enkelhet som ska genomsyra hela vår verksamhet, från kundtjänst till val av produkt.

Anpassningsbart

Vi vet vikten av specialanpassade produkter och erbjuder därför flexibla lösningar på era problem.

Ansvarsfulla inköp

För att kunna erbjuda kvalitetssäkrade och hållbara produkter är ansvarsfulla inköp nyckeln. För oss innebär detta att ha ett attraktivt och uppdaterat sortiment med produkter som uppfyller vår uppförandekod för leverantörer. Denna kod ställer krav om efterlevnad av mänskliga rättigheter samt internationellt erkända konventioner och nationell lagstiftning. För att ha koll på att detta efterlevs besöker vi kontinuerligt våra leverantörer. Upptäcks avvikelser mot våra krav arbetar vi för en förbättring, men skulle detta inte förbättra situationen kan samarbetet avslutas. Detta är ett ständigt pågående arbete för att vi alltid ska kunna erbjuda våra kunder de bästa produkterna.

För oss innebär också ansvarsfulla inköp att vi har kunnig personal på plats som har gedigen kunskap om vårt sortiment, har koll på de olika certifieringar som finns samt har en god kontakt med våra leverantörer. Detta gör att vi kan effektivisera processen och få fram de bästa produkter som marknaden kan erbjuda. En viktig förutsättning för framgångsrika inköp är att ha rätt leverantörsbas. Inköpsarbetet sker i team med korta beslutsvägar vilket gör det möjligt att uppfatta förändringar i försäljningsutvecklingen i ett tidigt skede och anpassa inköpen därefter. Inköpsverksamheten är central för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetssäkrade och hållbara produkter.

flygbild över hamn

Certifikat

Vi ställer höga kvalitets- och miljökrav på alla processer i vår verksamhet och är ISO-certifierade enligt 9001 samt 14001. Vi är anslutna till Näringslivets Producentansvar – näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan

Högsta kvalité på hållbara plastprodukter

Hållbar plastkonsumtion med låg miljöpåverkan

Ett bra miljöval innebär inte avkall på kvalitet. Med vår långa erfarenhet har vi tagit fram förstklassiga miljöval som även klarar strikta kvalitetskrav. Då våra produkter används i stor utsträckning för att skydda andra varor, ofta produkter av ekonomiskt värde, ställer vi därför höga krav på kvalitet. Vi vet hur viktigt det är att våra produkter är funktionella och lätta att använda och i samråd med våra kunder är detta något vi ständigt förbättrar och förenklar. Vår ambition är att alltid ligga i främsta ledet vad gäller kvalitet, service och miljöengagemang.